Phụ Kiện

Phào V dương

30*30*3000mm

Phào V âm

25*10*3000mm

Phào cân 35

35*18.5*3000mm

Phào cổ trần 100

100*26*3000

Phào chân tường 100

100*15*3000mm

Phào phân vị to 60

60*23.5*3000mm

Phân loại rác và hướng dẫn xử lý: Cần được thu gom cùng “Rác nhựa có khả năng tái chế” và cần được xử lý tại các nhà máy tái chế phù hợp.

Nẹp bo tròn góc tư

2400*25*15 mm

Nẹp reducer

2400*45*8.5 mm

Nẹp kết thúc

2400*35*10 mm

Nẹp mũi cầu thang

2600*110*25 mm

Nẹp sàn chữ T

2400*45*8.5 mm

Nẹp bậc cầu thang

1050*310*43*8 mm

Nẹp bo cạnh cầu thang

2400*45*25 mm

Waste segregation and disposal instructions: Collected with recyclable plastics and disposed of at recycling plants.