Đánh giá một số loại sàn cho khu vực ẩm ướt trong nhà

Đánh giá một số loại sàn cho khu vực ẩm ướt trong nhà

Những khu vực ẩm ướt hoặc hoàn toàn ẩm ướt trong nhà đặt ra những thách thức đối với vật liệu lát sàn. Vì, nhiều ...
An Phát Holdings tiếp tục hỗ trợ 10 tỷ đồng tiếp sức cùng tỉnh Hải Dương chống dịch Covid-19

An Phát Holdings tiếp tục hỗ trợ 10 tỷ đồng tiếp sức cùng tỉ...

Ngày 17/02/2021 tại trụ sở Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đại diện BLĐ Tập đoàn An Phát Holdings (APH) ...
Đánh giá một số loại sàn cho khu vực ẩm ướt trong nhà

Đánh giá một số loại sàn cho khu vực ẩm ướt trong nhà

Những khu vực ẩm ướt hoặc hoàn toàn ẩm ướt trong nhà đặt ra những thách thức đối với vật liệu lát sàn. Vì, nhiều ...
An Phát Holdings tiếp tục hỗ trợ 10 tỷ đồng tiếp sức cùng tỉnh Hải Dương chống dịch Covid-19

An Phát Holdings tiếp tục hỗ trợ 10 tỷ đồng tiếp sức cùng tỉ...

Ngày 17/02/2021 tại trụ sở Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đại diện BLĐ Tập đoàn An Phát Holdings (APH) ...

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

julie yến

GCC - Europe Sales

+84983465371

sales6@antienindustries.com

David Thắng

GCC - Europe Sales

+84793317576

sales8@antienindustries.com

Jenny Cúc

India - Asia Sales

+84945111570

sales3@antienindustries.com

brian huy

India - Asia Sales

+84986149413

sales4@antienindustries.com

Cao nguyên

KD Miền Bắc

sales12@antienindustries.com

CÔNG KHANH

KD Miền Nam

+84937033575

sales17@antienindustries.com